Wednesday, February 22, 2012

Reforma del món local ja

Ahir dimarts, fruit d'una interpel.lació que vaig fer la setmana anterior al ministre Montoro en nom del grup de CiU, vaig presentar una moció al Ple del Senat on es constata que tant la Llei de Bases de Règim local com la Llei de Finances, després de més de 25 anys de vigència, estan obsoletes. En base a aquest fet, la moció insta al Govern de l'Estat a presentar abans de finals d'any una nova Llei de Governs i Administració Local, on entre altres coses es fixin clarament les competències de cada ajuntament, es resolgui el problema de les competències impròpies, es faciliti la cooperacio intermunicipal, i es modernitzi l'administració més propera al ciudadà.

En la mateixa moció s'insta al Govern a què, en el mateix temini, presenti una nova Llei d'Hisendes Locals que suposi un nou model de finaçament local que aporti a les coorporacions locals els recursos suficients per fer front a les competències assignades. Malgrat que el dos grups majoritaris, PP i PSOE, van presentar dues esmenes que no vam incorporar per diferents motius, tant aquestes formacions com la resta de la Cambra es van sumar a l'iniciativa i la moció es va aprovar.

Està en mans del Govern central seu compliment. Esperem que en aquesta ocasió, a diferència del que han fet altres governs en anteriors ocasions, no es torni a decebre al món local. Les manifestacions i la predisposició del mateix ministre Cristóbal Montoro i del secretari d'Estat d'Administracions Públiques, Antonio Beteta, fan pensar en el seu compliment. Esperem que així sigui.