Friday, October 07, 2016

Una motxilla massa pesada

Aquesta setmana hem celebrat el Ple de les ordenances fiscals de 2017, que són les desenes que porto a aprovació com a alcalde. Dissortadament no hem pogut contrastar les diferents posicions amb alguns grups de l’oposició, que un any més eludeixen el debat en torn a les qüestions econòmiques i, especialment, les tributàries. No ens ha d’estranyar que, cada any, busquin excuses diferents per intentar passar per alt aquestes qüestions, atès que no tenen arguments.

Alguns simplement no presenten cap iniciativa, com és el cas de Movem (ICV). Altres, com el PSC, simplement es dediquen a demanar rebaixa d’impostos i increment de despeses. Això, fins i tot els més novells, saben que no quadra. Tanmateix, abans de fer un repàs de la feina dels últims deu anys de govern, hem de recordar que aquest any proposem per tercer any consecutiu la congelació de tots els impostos i taxes, excepte la taxa de recollida d’escombraries, que reduïm un any més un -1%, amb una rebaixa acumulada els últims 4 anys del -12%. Això fa que les llars de Tortosa avui paguen en concepte de recollida d’escombraries menys del que pagaven el 2008, any d’implantació de la recollida selectiva.

A diferència d’èpoques anteriors, aquest govern no ha volgut apujar impostos als que ja paguen, sinó que ens hem centrat a fer pagar als que no pagaven mitjançant la depuració dels padrons. El nostre objectiu sempre ha estat fer possible que “si tots paguem, tothom pagarà menys”. Ara, quan algun grup polític municipal reclama constantment reducció d’impostos crec que és moment de fer memòria.

Durant els últims 10 anys hem fet un important esforç de contenció de la pressió fiscal, cosa que contrasta amb la política tributària desenvolupada pel govern anterior, format per PSC i ICV. Durant els 8 anys del seu mandat (1999/2007) van incrementar l’IBI un 84,71%, és a dir una mitjana anual del 10,59%. L’actual govern l’ha apujat un 8,60% en 10 anys, una mitjana del 0,86% anual. Si ens fixem en l’IAE, l’anterior equip de govern va pujar-lo un 72,2% en 7 anys; nosaltres l’hem apujat un 6,16% en 10 anys. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica es va incrementar un 39,3% durant el govern PSC-ICV, mentre que el nostre govern no l’ha pujat ni una dècima. Una situació semblant s’ha produït en l’impost conegut com la Plusvàlua, que l’anterior govern va apujar un 42,3% en set anys i nosaltres no hem incrementat.

Tanmateix, el més significatiu és l’evolució de la taxa d’escombraries, que el govern de PSC i ICV van incrementar un 118,8 per cent en 8 anys, front al 5,95 per cent dels 10 anys del nostre govern. Davant d’aquestes dades no és d’estranyar que alguns regidors defugin el debat i es limitin alguns a no fer res i altres a fer rodes de premsa on no es poden contrastar idees i troben excuses per no debatre en el Ple de l’Ajuntament. Tot plegat perquè és molt difícil defensar el que van fer durant vuit anys de govern i el que ara demanen quan estan a l’oposició.

Nosaltres continuarem treballant intentant assolir la màxima equitat tributària a Tortosa, on pràcticament havent congelat els tributs estem recaptant molt més. Això ens ha permès poder afrontar l’ordenació de les finances municipals sense incrementar la pressió fiscal en un dels pitjors moments econòmics.

El mateix podem dir en relació al deute de l’Ajuntament de Tortosa. Resulta curiós que quan portem al Ple una amortització extraordinària del deute de vora 1 milió d’euros, tampoc vulguin debatre. Està clar que a PSC i Movem/ICV se’ls fa molt difícil debatre sobre les finances municipals. La motxilla els pesa molt.COMPARATIVA INCREMENT PRINCIPALS TRIBUTS

                                        8 anys govern PSC/ICV                                  10 anys govern Ferran Bel
TRIBUT
1999/2007
Mitjana anual
2007/2017
Mitjana anual
IBI
84,71%
10,59%
8,60%
0,86%
IAE
72,2%
9,02%
6,16%
0,62%
Impost vehicles
IVTM
39,3%
4,91%
0%
0%
Plusvàlua
IIVTNU
42,3%
5,29%
0%
0%
Taxa escombraries
118,8%
14,85%
5,95%
0,59%


 Ferran Bel i Accensi
Alcalde de Tortosa

(Article publicat al setmanari L'Ebre - 7/10/2016)