Sunday, January 15, 2017

Montoro i els seus socis contra autònoms i pimes

Amb l’aprovació per part del govern de l’Estat del Real Decret Llei 3/2016, i la posterior convalidació per part del Congrés de Diputats (per cert, amb l’únic vot en contra dels diputats i diputades del Partit Demòcrata), es varen fer una sèrie de modificacions legislatives que castiguen de forma important a les petites i mitjanes empreses i els autònoms. Més endavant ja farem una anàlisi més detallada de totes. Però un canvi significatiu es va produir en el règim d’ajornaments i fraccionament de l’IVA i de l’Impost sobre Societats.

Aquesta mesura, malgrat que el ministre Montoro pretenia vendre-la per a què les grans empreses contribueixin més, té un efecte molt negatiu per a autònoms i petites i mitjanes empreses. Encara que no vulgui reconèixer-ho, aquestes empreses continuen tenint problemes de tresoreria i també d’accés al crèdit a uns preus raonables. En aquell moment, des del Partit Demòcrata, ja vàrem advertir de les conseqüències i immediatament les diferents organitzacions d’autònoms, com organitzacions empresarials, també van posar el crit al cel. El Ministeri, estem parlant del mitjans del mes de desembre, varen dir que ho resoldrien, que el Real Decret es convalidava, i que posteriorment, mitjançant una ordre ministerial o resolucions permetrien, com fins al moment, els ajornaments de l'IVA per a autònoms (només cal repassar la premsa econòmica del desembre).

Però la realitat és que no es va actuar per part del Ministeri, i així s’ha arribar al més de gener, on els autònoms i  les Pimes han de liquidar l’últim trimestre d’aquest impost, amb incertesa absoluta de con actuar. El passat dijous, 12 de gener, el Ministre Montoro compareixia a la Comissió d'Hisenda dels Congrès de Diputats, on com a portaveu del PDECaT vaig exigir-li que clarifiqués aquesta situació i a la vegada procedís a rectificar i permetre tots els ajornaments de l'IVA per a autònoms i Pimes (http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUpAudiovisual?next_page=/wc/audiovisualdetalledisponible?codSesion=3&codOrgano=334&fechaSesion=12/01/2017&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=12 )

Una vegada més bones paraules del Ministre i compromís de fer-ho ràpidament. El divendres la AEAT va penjar a la seva pagina web una nota i ràpidament ho varen comunicar a la premsa argumentant que així es resolia la qüestió, i de fet així ho varen reproduir diferents mitjans. Però quan analitzem en detall aquesta nota (http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Los_aplazamientos_a_los_autonomos_tras_el_Real_Decreto_ley_3_2016.shtml ) es pot deduir que no hi ha cap canvi:

  • ·         Respecte l’Iva es continua limitant els ajornaments i fraccionaments, ja que poden ser objecte d’ajornament les quotes no pagades sempre que es justifiqui degudament. No s’estableix com s’ha de justificar “degudament”  ni quan. No es concreta quan no han d’estar pagades a final del període, quan finalitzi el termini de pagament o al moment de presentar la sol·licitud.
  • ·         Respecte els pagaments fraccionats del l’impost sobre societats de les Pimes tampoc s’efectua cap canvi.


Una vegada més el Ministre Montoro i el govern de l’Estat ens tornen a enganyar volen aparentar que prenen mesures per rectificar, quan no ho fan. Aquest inici de legislatura el PP, ara amb els nous socis C’s  i  PSC-PSOE va aprovant mesures que perjudiquen greument el teixit productiu de Catalunya, i especialment els autònoms i les Pimes. Des del Partit Demòcrata, no sols continuarem denunciant-ho, sinó que treballarem decididament per canvia-ho.