Friday, September 05, 2014

Alcalde de la gent o alcalde dels partits

Vagi per endavant que no comparteixo ni la forma ni el fons de la proposta feta pel Partit Popular en relació a l'elecció d'alcaldes. No es pot plantejar una reforma d'aquest calat a nou mesos de les eleccions locals i apel·lar al consens hores després de publicitar la proposta i d'assegurar que la tiraran endavant encara que només sigui amb els vots del PP.  És evident que una iniciativa d'aquest tipus ha de comptar amb el màxim consens possible. I el Partit Popular no ho ha fet bé. 

Davant del debat suscitat voldria apuntar algunes reflexions a títol personal que em semblarien útils a l’hora d’elegir els alcaldes així com la configuració dels ajuntaments, que vull recordar que continuen sent les institucions més properes al ciutadà.

Els ajuntaments, sobretot en aquests moments, necessiten de governs estables i legitimats per la ciutadania. Per això cal que l'alcalde, màxima autoritat en un municipi, sigui escollit pels votants. Massa sovint ens trobem amb consistoris presidits per alcaldes que no han estat votats pels ciutadans per exercir-ne, sinó que han estat els regidors qui l'han escollit, en acords pactats per partits, usurpant els vots dels electors per canviar uns resultats electorals que no han agradat a les formacions que no han resultat vencedores. Els alcaldes sempre han de ser escollits per la voluntat de la gent i no pas amb pactes postelectorals que, en moltes ocasions, s’oculten fins a l’últim moment al ciutadà i acaben fent poques persones en algun despatx, amb molt poca transparència i d’esquenes a la voluntat popular.


Des del meu punt de vista, un sistema que permetria garantir el respecte a la voluntat del poble és el de doble volta. I aquí es podria determinar si qui va a la segona elecció, en una campanya electoral més curta, han de ser els dos o tres primers candidats votats o d'acord amb un percentatge mínim. Caldria afegir el desbloquejament de les llistes, de manera que els electors poguessin també escollir lliurement la composició final de la llista, assenyalant els regidors que prefereixen que configurin el nou govern local. Mandats de 5 anys, en comptes dels 4 actuals, junt a una limitació de dos mandats per als alcaldes en municipis amb un determinat volum de població, contribuirien, junt a l'exposat anteriorment, a una reforma electoral local més justa i més democràtica. 

(Article publicat a e-noticies.cat)