Tuesday, July 11, 2006

FESTESDurant l’any 2005 , i desprès de l’absolut fracàs de les Festes del 2004, Sabaté va procedir a cessar com a regidora de Festes a Dolors López, i la va substituir per Jordi Bonilla. A la vegada, va dissoldre el patronat de festes perquè, segons ell, després de sis anys governant es va adonar que dificultava la gestió. Van elaborar un programa de festes de perfil baix, ja que s’iniciava una època de contenció de la despesa en Festes. Ara, sis mesos desprès de finalitzar l’any, desprès de liquidar amb mesos de retard el pressupost del 2005, i presentar també amb retard l’extrajudicial (factures sense consignació pressupostaria), ja coneixem la despesa en Festes efectuada durant el 2005 per l’Ajuntament. En total 572.667,95 euros, quan inicialment al pressupost tenien previst una despesa de 239.736.12 euros. Es a dir, la contenció i la millora en la gestió de les festes, suposa gastar un 239% més que el previst inicialment.
Un altre exemple de la gestió econòmica de l’equip de Sabaté. Tota una garantia. Segurament durant els propers cursos en tots els postgraus i mestratges en gestió pública de les universitats de la Unió Europea el “mètode Sabaté” de gestió pressupostaria serà estudiat amb detall.
Al principi, teniu el quadre resum de les despeses en Festes del 2005. No inclouen les Festes del Renaixement (ja parlarem més endavant), ni les festes dels pobles del municipi. Essencialment es tracta de les Festes de la Cinta

No comments: