Wednesday, January 03, 2007

Contribucions Especials

La llei d’hisendes locals contempla les contribucions especials com un dels recursos que disposen els Ajuntaments per finançar algunes de les seves obres. De fet, la llei preveu que es puguin establir quan, entre altres requisits, la realització d’obres o l’establiment o ampliació de serveis municipals beneficien a un ciudatà o suposin un increment de valor dels seus béns.

Aquest és un recurs que algunes administracions municipals, com és el cas de Tortosa, en la meva opinió, de forma poc encertada, no han utilitzat quasi mai. Crec, que en un futur, caldrà aplicar aquest tribut al nostre municipi, de forma ordenada, planificada i justa. Algú pot pensar que no és molt habitual, que un candidat, a menys de cinc mesos de les eleccions, es manifesti clarament a favor l’aplicació d’un nou tribut. Però, crec que cal ser clar, en els plantejaments financers a nivell municipal, i cal explicar que les contribucions especials, ben aplicades, poden ser des d’un òptica teòrica un tribut, equitatiu i just, que pot ajudar a finançar determinades obres públiques que afavoreixin a determinats conciutadans, sense que sigui necessari augmentar altres tributs com són els impostos, o incrementant l’endeutament (que no és res més que un diferiment de l’increment d’impostos, és a dir, no augmentem avui els impostos però ho hauran de fer els nostres fills per pagar els nostres deutes).

Ara bé, aquesta posició tant clara, contundent i compromesa, no té res a veure amb l’aplicació arbitrària, discriminatòria, i sense fonamentació que està intentant fer l’actual govern de l’ajuntament de Tortosa a unes obres al poble de Campredó. En aquest cas, es pretén cobrar contribucions especials per la continuació d’unes obres que fa menys de tres anys el govern del Sr Sabaté va iniciar sense aplicar contribucions especials. A més, suposa començar a aplicar aquests tributs a un poble que no és precisament de les zones més afavorides del nostre municipi. I per més despropòsit, afecten a part d’unes obres que les empreses que varen urbanitzar aquella zona ja hagués tingut que pagar en el seu moment, i no ara els propietaris d’aquests habitatges.

Per tant, no és d’estranyar que el mateix Síndic de Greuges de Catalunya s’hagi adreçat al Sr.Sabate manifestat al respecte d’aquest expedient de contribucions especials, que“ la institució del Síndic de Greuges valora que si existeix una actuació administrativa discriminatòria, no fonamentada ni tan sols en principis de discrecionalitat”. El mateix Síndic a part d’ altres consideracions respecte aquesta mala aplicació de les contribucions especials a Campredó també afirma textualment “ valorem que els acords d’imposició de contribucions especials d’un tram del carrer Bonavista i altres (Campredó), estan mancats d’una base legal que els justifiqui i que amb els mateixos es crea un greuge fiscal a les persones afectades, per la qual cosa valorem que previ els acords que en dret corresponguin caldria revisar i en el seu cas deixar sense efecte els mateixos”.

Estic segur, que tal com des d’un inici el nostre grup municipal va demanar, es farà cas al Síndic, es rectificarà i es deixaran sense efecte unes contribucions especials que mai s’havien d’ haver aprovat.

Una vegada més el govern del Sr. Sabaté, o el que queda del dit govern, torna a demostrar que una eina útil, com són les contribucions especials, o un bon projecte, en les seves mans es transforma en un desgavell de dimensions considerables. I una vegada més per no voler escoltar haurà de procedir a rectificar.

3 comments:

ajuntebre said...

Com molt bé puntualitza, quan una intervenció municipal beneficia o suposa un increment de valor dels bens d’un ciutadà, l’ajuntament corresponent hauria d’aplicar contribucions especials, perquè encara que l’obra beneficia a tota la comunitat beneficia sobretot als propietaris afectats.

Aquest recurs poc utilitzat permet alliberar recursos i es un bon antídot per evitar l’increment de la pressió fiscal al conjunt dels contribuents. Però per aplicar Contribucions especials amb garanties es necessari que l’administració corresponent disposi d’unes bases de dades actualitzades i precises, i aquestes tan sols s’aconsegueixen amb una eficient i acurada gestió tributaria, i això suposa disposar mitjans tecnics i humans.
Aplicar contribucions especials no es una panacea, però millorar la gestió tributaria, sempre repercuteix en un increment de la recaptació sense incrementar la pressió fiscal sobre els contribuents. Te molta feina per davant si la vol fer, tan de bo s’encomanés als seus col·legues d’arreu del territori.

En quant als greuges produïts amb l’afer de Campredò, es el resultat d’actuacions erràtiques pròpies d’un ajuntament sense model. Tortosa té la suficient entitat per tenir ben definit quin model de ciutat vol, com s’ha de fer, i quins són els temps per executar-lo.

Mentre, es perd el temps furgant-se el melic i fent volar coloms.
Encara que no el votaré, per no ser conciutadà seu, li desitjo que tingui sort...

emigdi said...

Ferran,
Ens hem de felicitar tots que el dictador Sabaté hagi hagut de fer marxa enrera en el tema de les contribucions especials de Campredó. Gràcies pel vostre posicionament, tot i que també saps que jo no voto CiU, us ho agraeixo igualment.
Emigdi

unioxtortosa said...

Sr. Bel, aquest Ajuntament, concretament el seu equip de govern (psc+ic+franquet) ja fa molts dies que han perdut el nord. Però el més greu no és perdre el nord, sinó navegar sense mapa de ruta, sense model de ciutat i sense tenir coneixement de les necessitats de la ciutadania. Aquest govern municipal i l'alcalde Sabaté, governen per impulsos, a base de signatures recollides i per purs interessos personals, molt personals. La situació de Campredó, generada arran de les injustes contribucions especials, és un fet lamentable que ve a confirmar la manca de criteri i professionalitat d'aquesta gent.

Li desitgem sort, sr. Bel, i sobretot li demanem que mantingui aquesta línea de treball coherent i seriosa que està definint el seu treball a l'oposició. Ànim.