Thursday, November 19, 2015

Accountability

Ara fa 4 anys vaig ser el candidat al Senat amb més vots a la demarcació de Tarragona i vaig tenir l’honor de ser escollit membre de la cambra alta de les Corts espanyoles. Una vegada finalitzada la legislatura considero necessari fer un exercici d’”accountability” davant dels electors. Amb aquesta expressió els anglosaxons  es refereixen a la necessitat de retre comptes als seus electors de la tasca política desenvolupada per un electe durant un període concret. Vull fer algunes consideracions més enllà d’altres valoracions d’aquests últims quatre anys al Senat, com el fet d’haver estat una legislatura marcada per la majoria absoluta del PP, o la constatació de la imperiosa necessitat de la reforma del Senat per convertir-lo en una veritable cambra territorial,  aspectes que requeririen d’una anàlisi més profunda. Amb aquest breu article pretenc fer balanç davant els electors de la meva tasca parlamentària al llarg del últims 4 anys.

A banda d’exercir com a senador territorial de Tarragona i Terres de l’Ebre, conjuntament amb el meu company Jordi Sendra, en aquesta legislatura he estat portaveu del meu grup parlamentari a la Comissió de Pressupostos i a la comissió d’Hisenda i Administracions Públiques. També vice-portaveu a la comissió mixta Congrés-Senat per a les relacions amb el Tribunal de Comptes.
Com a senador de Convergència Democràtica de Catalunya i, per tant, des de l’oposició, una de les principals tasques que es tractava de desenvolupar era la del control al govern. I així ha estat, com ho constaten les 12 interpel·lacions que he fet al Govern, essent el senador que més n’ha presentat. D’aquestes, 11 han estat al Ministre d’Hisenda, i una a la Ministra de Treball. A la vegada he fet 16 preguntes orals al Ple, esdevenint també un dels senadors més actius de la cambra. Deu preguntes han estat al Ministre d’Hisenda, tres a la Ministra d’Agricultura, dues al Ministre d’Indústria, i una a la Ministra de Foment. A la vegada, he presentat 42 preguntes escrites.

En l’àmbit legislatiu, al llarg d’aquest període, he estat ponent de 21 projectes legislatius, incloses les 5 lleis de pressupostos generals de l’Estat. Elaborant i presentant més de 3.000 esmenes a aquests projectes legislatius. També he estat ponent de dos comptes generals de l’Estat. I he fet setanta-sis intervencions en projectes legislatius a la Cambra.

Quant a intervencions al Ple o comissió, n’he fet 481. A banda de les ja esmentades, vull destacar-ne 283 per compareixences d’autoritats, 37 en informes del Tribunal de Comptes, 31 en mocions conseqüència d’interpel·lacions, 12 en mocions davant del ple, i 7 en informes del Compte General de l’Estat.


Òbviament, aquesta no ha estat exclusivament una tasca personal, sinó que he comptat amb l’ajuda i la confiança dels meus companys del grup parlamentari, dels  portaveus que ha tingut el nostre grup, Jordi Vilajoana i Josep Lluís Cleries, així com del coordinador i col·laboradors de nostre grup parlamentari a Madrid. A tots ells vull testimoniar el meu agraïment. I finalment també ha estat fonamental la col·laboració dels electors, entitats, associacions, empreses, sindicats i plataformes que al llarg d’aquests 4 anys s’han adreçat a mi i al meu grup per transmetre’ns les seves inquietuds i les seves propostes, que sempre que hem pogut hem fet nostres. A tots moltes gràcies.

(Article publicat al Diari de Tarragona 19/11/2015)

No comments: